projekty

Promujemy prozdrowotne, społeczne, wychowawcze i edukacyjne wartości sportu oraz przybliżamy uczestnikom, koszykówkę jako dyscyplinę sportową dla każdego! Nasze projekty upowszechniają koszykówkę i rozwijają wspaniałą pasję. Zapraszamy do włączenia się w obecne projekty oraz do zapoznania się z projektami już zrealizowanymi.

Fundacja Cezarego Trybańskiego